ESS

Realizacja ESS w Polsce

Realizacja badania ESS edycja 1 (2002)

Faza terenowa realizacji badania:
30 września 2002 – 19 grudnia 2002
Instytucja realizująca badanie w terenie: 
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2978
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
2110
Współczynnik realizacji:
73.24%
Technika zbierania danych: 
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 2 (2004)

Faza terenowa realizacji badania:
10 października 2004 – 22 grudnia 2004
Instytucja realizująca badanie w terenie: 
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2399
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1716
Współczynnik realizacji:
74.35%
Technika zbierania danych: 
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

REALIZACJA BADANIA ESS EDYCJA 3 (2006)

Faza terenowa realizacji badania:
2 października 2006 – 13 grudnia 2006
Instytucja realizująca badanie w terenie:
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2574
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1718
Współczynnik realizacji:
70.19%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 4 (2008/2009)

Faza terenowa realizacji badania:
3 listopada 2008 – 15 lutego 2009
Instytucja realizująca badanie w terenie: 
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2428
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  
1614
Współczynnik realizacji:
71.20%
Technika zbierania danych: 
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 5 (2010/2011)

Faza terenowa realizacji badania:
1 października 2010 – 6 lutego 2011
Instytucja realizująca badanie w terenie: 
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2661
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  
1744
Współczynnik realizacji:
70.26%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 6 (2012/2013)

Faza terenowa realizacji badania:
19 września 2012 – 8 stycznia 2013
Instytucja realizująca badanie w terenie:
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2706
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1891
Współczynnik realizacji:
74.87%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 7 (2014/2015)

Faza terenowa realizacji badania:
17 kwietnia 2015 – 14 września 2015
Instytucja realizująca badanie w terenie:
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2715
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1615
Współczynnik realizacji:
65.84%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 8 (2016)

Faza terenowa realizacji badania:
7 listopada 2016 – 22 lutego 2017
Instytucja realizująca badanie w terenie:
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2675
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1694
Współczynnik realizacji:
69.6%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Realizacja badania ESS edycja 9 (2018)

Faza terenowa realizacji badania:
26 października 2018 – 20 marca 2019
Instytucja realizująca badanie w terenie:
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS)
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:
Ogólnopolska próba losowa ludności w wieku 15 lub więcej lat. Losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Liczebność próby wylosowanej:
2700
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:
1500
Współczynnik realizacji:
60.8%
Technika zbierania danych:
Wywiad kwestionariuszowy osobisty (PAPI)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey