Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty | Witold Płotka

31,50 z VAT

Opis

Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

z Wprowadzenia

 

WITOLD PŁOTKA, dr hab., prof. ucz., pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu fenomenologii, epistemologii i historii filozofii. Publikował m.in. w „Journal of the British Society for Phenomenology”, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” oraz w „Human Studies” i „Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria”. Jest redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (Warszawa 2014) i współredaktorem (razem z Patrickiem Eldridgem) Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems (Cham 2020). Jest także autorem trzech książek. W przeszłości pełnił funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, a obecnie kieruje pracami Central and East European Society for Phenomenology (CEESP).

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor

Witold Płotka

Rok wydania

Seria

Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język

Możesz lubić także…