Filozofia praktyczności: traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria | Wojciech W. Gasparski

36,75 z VAT

Opis

W roku 2021, 3 października, wypada czterdziesta rocznica śmierci Tadeusza Kotarbińskiego. Książką tą pragnę zwrócić uwagę na stratę, jaką poniosła polska filozofia, gdy zabrakło w niej Warszawskiego Sokratesa, jak nazywał Kotarbińskiego Karol Irzykowski. Jest to drugie wydanie mojej książki A Philosophy of Practicality: A Treatise on the Philosophy of Tadeusz Kotarbiński (Helsinki 1993). Obecnemu wydaniu towarzyszą similaria, to jest powiązane z nią tematycznie eseje, które są owocem moich studiów nad pracami autora Szkiców praktycznych oraz Abecadła praktyczności. Eseje te wzbogacają argumentację uzasadniającą uznanie filozofii praktyczności za system filozoficzny Tadeusza Kotarbińskiego.

(ze Słowa wstępnego)

Tadeusz Kotarbiński jest filozofem, który zapoczątkował filozofię praktyczności. Jest filozofem, który nie tylko był metodologiem, ontologiem, etykiem, prawnikiem czy logikiem, ale przede wszystkim zbudował system, który Wojciech Gasparski proponuje nazwać właśnie filozofią praktyczności. Jest to teza nowa i twórcza – być może kiedyś będzie ona zanegowana, ale dziś musimy podjąć ją i dokonywać gruntownej jej analizy.

(z recenzji dr. hab. Janusza Kaczmarka)

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

Autor/Redaktor

ISBN

Język

Liczba stron