Nauka w filozofii. Oblicza obecności | Pod redakcją Stanisława Butryna, Małgorzaty Czarnockiej, Włodzimierza Ługowskiego i Anny Michalskiej

31,50 z VAT

Brak w magazynie

Opis

Seria ARCHAI. FILOZOFIA A NAUKA jest zaprojektowana jako nieograniczone do jednej szkoły filozoficznej ani do jednego programu filozofowania forum studiów i dyskusji nad tą problematyką filozoficzną, która jest różnorako powiązana z nauką. Pojęcie Archai sygnalizuje maksymalistyczną istotę filozofii: poszukiwanie pierwotnych czynników, zasad właśnie, znajdujących się poza zjawiskami, pozorami, mitami i fałszami.

Tematyka serii obejmuje całą dziedzinę związków filozofii z nauką, w tym główne jej obszary:

  1. Wiedza naukowa różnorako w filozofii transformowana stanowi źródła treści koncepcji filozoficznych.
  2. Filozofia, rekonstruując swymi specyficznymi środkami treści nauki, oferuje wglądy w rzeczywistość transcendujące naukowe.
  3. Nauka konstytuowana jako fenomen poznawczy jest przedmiotem badań epistemologicznych sprzężonych z metodologicznymi.
  4. Nauka jest elementem filozoficznych ujęć świata kulturowego i społecznego, w tym diagnoz jego kondycji i dylematów.
  5. Naukę powołuje się do wytyczania statusu filozofii; pełni tu rolę zarówno wzorców konstruktywnych, jak i podstawy dystansowania się aż do zaprzeczeń.

 

Wymienione typy współdeterminowania filozofii przez naukę nie są z konieczności ufundowane w degradujących filozofię restryktywnych odmianach scjentyzmu.

Powodem podjęcia tak szerokiej problematyki, tradycyjnie dzielonej, jest jej systemowy charakter.

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język