Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej | Krzysztof Jasiecki

42,00 z VAT

Opis

KRZYSZTOF JASIECKI – socjolog, dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Bada formowanie się oraz strategie działania polskich elit politycznych i gospodarczych, grupy nacisku i lobbing, materialne oraz społeczne aspekty zamożności i bogactwa, jak również wybrane zagadnienia integracji Polski z UE oraz globalizacji. Autor lub redaktor siedmiu książek i blisko 80 publikacji naukowych. Ważniejsze książki: Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (red., 2011), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (wspólnie z Małgorzatą Molędą-Zdziech i Urszulą Kurczewską, 2006), Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002).

(…) Dynamikę i wyróżniki zmian systemowych w Polsce próbują uchwycić zarówno badacze odwołujący się do typowych narzędzi analiz instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu, jak i skupiający się na wariantach kapitalizmu pokomunistycznego wynikających z odmienności ścieżek wyjścia z poprzedniego ustroju. Pierwsi zajmują się standardowymi aspektami analizy instytucjonalnej dotyczącymi koordynacji gospodarki, nadzoru korporacyjnego, stosunków przemysłowych, edukacji i szkolnictwa zawodowego oraz transferu innowacji i przewagi komparatywnej. Natomiast drudzy zwracają większą uwagę na pozaekonomiczne wymiary nowego polskiego kapitalizmu – strategie i dominujące sojusze kluczowych aktorów polityki, instytucje polityczne, dominujące wzory kultury, czynniki sprawcze zmian strukturalnych (w tym formowanie się klas społecznych), zdolność państwa do działania i jego relacje z gospodarką lub formy mobilizacji krajowego biznesu. Książka wykorzystuje inspiracje płynące z obydwu prezentowanych podejść, czego przejawem jest charakterystyka wybranych wyznaczników nowego ustroju, jak również analiza głównych segmentów instytucjonalnych polskiej gospodarki. (…)
(fragment podsumowania książki)

(…) Książka ma charakter interdyscyplinarny. Można ją zaliczyć zarówno do prac z zakresu porównawczej ekonomii politycznej, jak i makrosocjologicznej analizy wielości kapitalizmu czy nawet nowej socjologii ekonomicznej lub nowego instytucjonalizmu. Krzysztof Jasiecki stawia pytanie o możliwość rozszerzenia koncepcji różnorodności kapitalizmu o doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, i daje bardzo kompetentny wgląd w debatę o wielości kapitalizmu w kontekście naszego regionu. (…)

(z recenzji prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego)

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język