Gotowi na dorosłość? Projekty życiowe i zasoby społeczne pokolenia 2.0 | Maria Zielińska

31,50 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-194-7 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Dr hab. Maria Zielińska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całą swoją karierę zawodową związała z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Od początku jej zainteresowania naukowe wiązały się z szeroko pojmowaną problematyką zmian społecznych i ruchliwości społecznej. Wiele uwagi poświęciła poznaniu zjawisk dotyczących procesu socjalizacji i uwarunkowań przebiegu życia. Młodzież, młodość i pokoleniowość od lat zajmują szczególne miejsce w jej badaniach. Oddzielny nurt jej zainteresowań to socjologia pogranicza i zagadnienia przeobrażeń na terenach przygranicznych. Znajduje to odzwierciedlenie w Serii Wydawniczej pn. „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej”, która ukazuje się od 1996 roku, a którą prof. Maria Zielińska redaguje, współredaguje i kieruje. Jest autorką około 130 publikacji polskich i zagranicznych, w tym między innymi monografii: „Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni: biograficzne uwarunkowania karier zawodowych – badania panelowe” oraz „Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biografie pokolenia stanu wojennego”.

„W sytuacji gwałtownie zachodzących przeobrażeń kulturowo-obyczajowych i cywilizacyjnotechnologicznych, w społeczeństwie globalnego ryzyka dorasta obecnie pokolenie, dla którego zniszczone naturalne środowisko, dziura ozonowa, nadmierny konsumpcjonizm, terroryzm światowy, zagrożenia związane z Internetem, a w ostatnim czasie również pandemia SARS-Cov-2, to charakterystyki świata, w jakim przyszło mu żyć. Jednocześnie to przecież świat otwartych granic, swobodnego poruszania się, dostępności podróżowania i kontaktowania się z każdym w dowolnym miejscu na Ziemi oraz szans jakie dają nowe technologie na zdrowsze i dłuższe życie. Taki świat współcześni młodzi dorastający ludzie otrzymali w spadku i taki próbują oswajać. Dlatego ich pomysły na życie w realiach społeczeństwa wielości ryzyk, zagrożeń, ale i nowych możliwości nie tylko mogą być odmienne od projektów poprzednich pokoleń; one muszą być inne. Do tego potrzebne są nowe umiejętności i kompetencje życiowe, rozumiane tu jako zasoby społeczne konieczne do kreowania własnych modeli wchodzenia w dorosłość.”

(z Wprowadzenia)

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Język