Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista /specjalistka do spraw opracowania dokumentacji danych z badań socjologicznych w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (dalej: DRODB) (projekt DRODB jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey