Wyniki konkursu na 2 stanowiska stypendysty/tki w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Wyniki konkursu na 2 stanowiska stypendysty/tki w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie (CHANSE Call 2021 nr 2021/03/Y/HS5/00263)

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna w składzie: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (przewodnicząca), dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN, dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, prof. IFiS PAN, dr Michał Kotnarowski, oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium.
Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że stypendium zostanie przyznane mgr Monice Berdys i mgr Mateuszowi Trochymiakowi.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey