Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie ForestValue „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie ForestValue „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych” kierowanym przez dr Krzysztofa Niedziałkowskiego (UMO-2021/03/Y/HS6/00035)

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna w składzie: dr Krzysztof Niedziałkowski (przewodniczący), dr hab. Michał Federowicz, dr hab. Dorota Hall, oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium.
Osobą, która uzyskała najwięcej punktów w rankingu, jest mgr Marcin Mielewczyk.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że to właśnie tej osobie zostanie przyznane stypendium naukowe.

W imieniu komisji rekrutacyjnej,

dr Krzysztof Niedziałkowski

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey