Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie filozofii w Zakładzie Filozofii Nauki i Teorii Poznania

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego -adiunkta w dyscyplinie filozofii w Zakładzie Filozofii Nauki i Teorii Poznania

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 września 2021 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko adiunkta

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko adiunkta

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey