Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności: porównawcze analizy nierówności społecznych

Dyrektor IFiS PAN

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika naukowego – adiunkta,

w dyscyplinie: socjologia

w specjalności: porównawcze analizy nierówności społecznych

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: od 1 stycznia 2020 r., umowa o pracę – pełny etat

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Osoba na stanowisku adiunkta będzie odpowiedzialna za:

  • realizację statystycznych analiz nierówności społecznych na dużych zbiorach danych;
  • harmonizację danych sondażowych z badań prowadzonych w różnych krajach;
  • analizę literatury naukowej, meta-analizę materiału badawczego;
  • przygotowanie recenzowanych artykułów naukowych w języku angielskim;
  • prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Wymagane kwalifikacje:

  • stopień doktora w dziedzinie socjologii;
  • doświadczenie w użyciu pakietów do analiz statystycznych (SPPS, Stata);
  • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, w szczególności autorstwo artykułu lub artykułów w czasopismach punktowanych;
  • doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej, udziale w konferencjach międzynarodowych oraz grantach zespołowych;
  • doświadczenie w harmonizacji i archiwizacji danych sondażowych.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey