Letnia Szkoła Filozofii

Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem UW

oraz
Fundacja Myślowisko
ze wsparciem
Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

zapraszają na drugą edycję

   Letniej Szkoły Filozofii pt.

METAFIZYKA DZIŚ.
PYTANIA, KIERUNKI I PERSPEKTYWY METAFIZYKI WSPÓŁCZESNEJ

5-11 sierpnia 2024 r.

Sokołowsko

Niewielu chyba ma dziś jeszcze złudzenia co do tego, że myślenie metafizyczne da się – ot, tak po prostu – zostawić za sobą, przezwyciężyć, zwinąć, odłożyć do lamusa itp. Po kilkusetletniej walce z metafizyką, która przybierała w historii różną temperaturę i formy – od rewolucyjnego entuzjazmu po zimną obojętność, od eutanazji wszelkie metafizyki, przez jej reanimacją, walkę z duchami, aż po jej wskrzeszanie z martwych – coraz bardziej dociera do nas myśl, że przy wciąż istniejącym formacie kultury europejskiej, który zawdzięcza swoje powstanie i trwanie stałemu odniesieniu do dziedzictwa starożytnej Grecji i judeo-chrześcijaństwa, jakaś metafizyka jest naszym „przeznaczeniem”. Niekiedy trudno się do tego otwarcie przyznać, ale niestawienia pytań metafizycznych, omijanie ich szerokim łukiem nie eliminuje wcale faktu, że na tyłach wszystkich naszych odpowiedzi i całego naszego myślenia pracują rozstrzygnięcia o charakterze czysto metafizycznym. Po prostu możemy jedynie nie pytać „aż tak daleko”, poprzestając na tym, co leży przed nami – i być przy tym skutecznymi i nowoczesnymi, jak współczesna nauka i technika – nie zmienia to jednak niczego w tym, że nasze myślenie właśnie z metafizyki bierze swój kierunek i siłę. Jednak świadomość ta nie „załatwia” dziś wcale kwestii metafizyki. Nie możemy uprawiać metafizyki tak, jak czyniono to dawniej, ale nie do końca wiemy, jak można by ją jeszcze skutecznie robić inaczej. Nie możemy jej się pozbyć, ale też nie możemy jej otwarcie gościć na akademickich salonach. Często odwołujemy się do połowicznych i pokątnych praktyk metafizycznych, uprawiając metafizykę półgębkiem, metafizykę zakulisową, nieco zawstydzoną, słabą, zawoalowaną, metafizykę partyzancką lub po prostu „na własny użytek”.

A może by tak otwarcie zapytać o to, czym lub jaka jest lub być powinna jeszcze metafizyka dziś…          

Letnia Szkoła Filozofii pt. Metafizyka dziś2 jest kontynuacją wakacyjnego spotkania filozoficznego, które pod tym samym tytułem odbyło się po raz pierwszy w roku 2023. Sukces zeszłorocznej Szkoły, w której wzięło udział ponad 25 osób z różnych ośrodków akademickich i różnych specjalności filozoficznych, zarówno profesorów, doktorów, doktorantów, jak i studentów wszystkich poziomów kształcenia akademickiego, zachęca do powtórzenia tego wydarzenia i rozwinięcia jego potencjału. W zeszłym roku odbyło się kilkanaście wykładów, seminariów i warsztatów. Propozycje honorowego patronatu Szkoły złożył International Comunnicology Institute Waszyngton, DC, USA. Zeszłoroczny program Szkoły zawierał wystąpienia, w ramach których poruszane były m.in. takie zagadnienia, jak granice i możliwości uprawiania współczesnej metafizyki, fenomen kryzysu, współczesne ujęcia metafizyki z perspektywy filozofii Whiteheada, Heideggera, Hartmanna, Lacana, Levinasa, Ricoeura, Adorno, Derridy, Marksa oraz fenomenologii.

W tym roku proponujemy zarówno kontynuacje zeszłorocznych zainteresowań, jak i poszerzenie ich o kolejne perspektywy, ujęcia, stanowiska. Będziemy chcieli się zastanowić m.in. nad specyfiką współczesnej metafizyki, nad tożsamością jej pozytywnych i negatywnych bohaterów, nad zagrożeniami i perspektywami myślenia metafizycznego dziś itp.

Miejsce i czas, jakie wybraliśmy na organizację Szkoły, nie są przypadkowe. Zachęcający do wypoczynku i wolności okres wakacyjny zwalania nas z wielu obowiązków, które na co dzień nie pozwalają na swobodne i wspólne myślenie, spacery, biesiadowanie i rozmowy do później nocy. Do tego Sokołowsko – urokliwa miejscowość położona z dala od wielkomiejskiego zgiełku, otoczona górami, słynąca z walorów uzdrowiskowych i związanej z tym bogatej historii, tradycji i wciąż aktualizowanej oferty kulturalnej. Przygotowywany program Szkoły zapowiada się niezwykle interesująco. Stawiamy przede wszystkim na dyskusję. Przewidywane są zajęcia w nieco bardziej i mniej „klasycznej” formie. Obok seminariów, seminariów lekturowych, wykładów mistrzowskich, konwersatoriów, przewidywane są również pokazy filmów czy też warsztaty poszukiwań różnych środków wyrazu doświadczenia filozoficznego – innych niż pismo i słowo.

Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęły i przyjęli:

  • prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (UJ)
  • dr hab., prof. uczelni Maria Kostyszak (UWr)
  • dr hab., prof. uczelni Paweł Pieniążek (UŁ)
  • dr hab., prof. uczelni Maria Gołębiewska (IFiS PAN)
  • dr hab., prof. uczelni Cezary Woźniak (UJ)
  • dr hab. Urszula Zbrzeźniak (UW)
  • dr hab. Tadeusz Bartoś (WSFT)
  • dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN)
  • dr Anton Marczyński (Fundacja na Rzecz Myślenia)
  • dr. hab. Daniel R. Sobota – koordynator projektu (UW, IFiS PAN)

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych filozofią, zwłaszcza jednak do studentów filozofii, doktorantów i doktorów filozofii oraz samodzielnych pracowników naukowych.

Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego wraz z CV przyjmowane są drogą mailową do dnia  1 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: dsobota@ifispan.edu.pl  

Opłata wynosi 1200 zł (cena obejmuje: udział we wszystkich zajęciach, pełne wyżywienie oraz noclegi).

Całe wydarzenie odbywa się w pensjonacie „Leśne źródło”: https://lesnezrodlosokolowsko.pl/

Koszty transportu leżą w gestii uczestników.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia opłatę należy uiścić w ciągu 5 dni na podany w osobnym mailu nr konta. 

Ilość miejsc ograniczona.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey