Konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Made in Iraq”: urbanistyka, odbudowa i zmiana w dobie międzynarodowych sankcji

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza
konkurs na stypendium naukowe w projekcie
„Made in Iraq”: urbanistyka, odbudowa i zmiana w dobie międzynarodowych sankcji

w ramach konkursu „OPUS-24″ Nr UMO-2022/47/B/HS3/01431

Kierownik: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, IFiS PAN

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości do 5 000 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacanej przez okres do 45 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lipca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: dorota.woroniecka@gmail.com) z dopiskiem w tytule: „Made in Iraq”: urbanistyka, odbudowa i zmiana w dobie międzynarodowych sankcji”.

Dodatkowych informacji udziela: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska: dorota.woroniecka@gmail.com.


Treść ogłoszenia
Opis projektu – wersja polska
Opis projektu – wersja angielska


Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie 19 lipca – 28 lipca 2023 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do: 31 lipca 2023 r.


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey