Konkurs na stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie pt. „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: doktorant – stypendysta w projekcie pt. “Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”

Kierownik projektu: dr. Krzysztof Niedziałkowski

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „Forest Value”

Przewidywany początek projektu: 9 maja 2022 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 kwietnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl wraz z kopią do kniedzialkowski@ifispan.edu.pl z dopiskiem „Stypendium Forest Value”.

Przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne w terminie 11. 04 – 15. 04. 2022 r. w siedzibie Instytutu lub on-line.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 20 kwietnia 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr Krzysztof Niedziałkowski, kniedzialkowski@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey