Wyniki konkursu na stanowisko doktorant -stypendysta w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant–stypendysta
w projekcie
„Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (UMO–2018/31/B/HS6/02043)
Kierowanym przez dr. hab. Zbigniewa Sawińskiego, prof. IFiS PAN oraz dr. hab. Annę Kiersztyn prof. UW

Komisja stypendialna, działając zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. wszechstronnie rozpatrzyła zgłoszenia wszystkich kandydatów, oceniła ich dorobek naukowy i kwalifikacje na skali punktowej, po czym jednogłośnie podjęła decyzję o pozytywnej ocenie i przyznaniu stypendium mgr Oldze Li.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w konkursie.

dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IFiS PAN
Przewodniczący

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey