Konkurs na stypendia naukowe w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendia naukowe w projekcie

Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

w ramach konkursu „SONATA BIS-10” Nr UMO-2020/38/E/HS6/00302

Kierownik: dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości do 5 000 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacanej przez okres do 44 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 czerwca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: artur.pokropek@gmail.com) z dopiskiem w tytule: „Stypendysta w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych”.
Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Artur Pokropek:
artur.pokropek@gmail.com

Treść ogłoszenia

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 15 czerwca – 23 czerwca 2023 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 26 czerwca 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey