Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantki/doktoranta w projekcie „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktorantki/doktoranta w projekcie „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Kierowniczka projektu: dr Danuta Życzyńska-Ciołek

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-21” Nr DEC-2021/41/B/HS6/04416

Możliwość rozpoczęcia stypendium: od 2 stycznia 2024 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 3 333 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacane przez okres 9 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata / wyłonionej kandydatki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Treść ogłoszenia
Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Emerytury groszowe OPUS 21 – stypendium”.

Komisja Konkursowa oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/ki, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, posługując się przy tym skalą punktową przedstawioną w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w dniach 13-14 grudnia 2023 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja (za pośrednictwem Google Meet).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 18 grudnia 2023 r., a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie https://ifispan.pl/category/oferty-pracy/konkursy/.

Dodatkowych informacji udziela: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl.


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey