Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora Instytutu w dyscyplinie nauki socjologiczne

Dyrektor

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora Instytutu

w dyscyplinie: nauki socjologiczne

w Zespole Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnymi wymiarze godzin na okres 2 lat z możliwością przedłużenia umowy

Przewidywany początek zatrudnienia: 20 grudnia 2019 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R3[1]

Opis zadań

  1. aktywne uczestniczenie w działalności naukowej Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją, w tym organizowanie seminariów i konferencji
  2. prowadzenie badań  własnych z zakresu kulturowego wymiaru stratyfikacji społecznej
  3. prowadzenie badań własnych z zakresu metodologii badań jakościowych w naukach społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii i antropologii kulturowej, w tym badań z wykorzystaniem metody autobiograficznej ;
  4. prowadzenie prac badawczych, wydawniczych i upowszechniających związanych z archiwizacją danych jakościowych;
  5. prace nad rozwojem młodych pracowników naukowych (opieka nad doktorantami).

[1] First Stage Researcher (R1) – tytuł magistra lub równoważny, doktorant, wymagane doświadczenie badawcze poniżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Established Researcher (R3) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey