Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Survey Data Recycling (SDR)” kierowanym przez prof. dr. hab. Kazimierza M. Słomczyńskiego

Przewidywany początek projektu: 1 października 2020 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 3 250 zł/miesiąc na okres 12 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym zagranicznych). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey