Konkurs na stanowisko pracownika naukowego adiunkta w projekcie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko:

postdoc

w projekcie

„Przemiany polskiego jedzenia w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym”

kierowanym przez prof. Fabia Parasecolego (New York Univeristy i IFiS PAN)
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,

w ramach konkursu „OPUS 14”

Liczba wolnych etatów:1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 12 miesięcy

Przewidywany początek zatrudnienia: między 15 października a 15 listopada 2019 r.

Profil badacza wg wytycznych UE:

R1/ R2/ R3/ R4[1]

Opis zadań:

  • przygotowanie danych do badań (wybór danych i stworzenie bazy danych zastanych: głównie artykuły w prasie, magazynach, przewodnikach, strony internetowe, nagrania programów TV, media społecznościowe);
  • przeprowadzenie jakościowych analiz treści w programie MAXQDA;
  • przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów etnograficznych w gospodarstwach domowych w dużych polskich miastach;
  • przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacji wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego;
  • napisanie we współpracy z Fabio Parasecolim co najmniej jednego artykułu w języku angielskim podsumowującego badania.

Wysokość wynagrodzenia brutto: 5.777,00 zł/miesiąc

Zatrudnienie na okres 12 miesięcy na stanowisku postoca.

Prosimy o przygotowanie dokumentów w jęz. polskim. Informujemy, że rozmowa konkursowa odbędzie się w języku angielskim.


[1] First Stage Researcher (R1) – tytuł magistra lub równoważny, doktorant, wymagane doświadczenie badawcze poniżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Established Researcher (R3) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey