Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki filozoficzne, w Zespole Filozofii Kultury

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze

Wynagrodzenie zasadnicze: 5 263,30 zł brutto

Przewidywany początek zatrudnienia: 1 marca 2024 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  11 lutego 2024 r. do godz. 24.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule: „adiunkt- filozofia kultury”.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: między 18 a 27 lutego 2024 r. (osobiście lub via Zoom)

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 28 lutego 2024 r.

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia

 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey