Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

konkurs na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

w ramach konkursu ERC Consolidator Grant n. 864542, KnowStudents

Kierownik: dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN

Przewidywany początek zatrudnienia: 1 listopada 2022 r.

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę – pełny etat, na czas określony – 12 miesięcy (okres 1 roku, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy)
pierwsze 3 miesiące umowa na okres próbny, następnie umowa na czas określony, wynagrodzenie zasadnicze: 10 380 PLN brutto/mies. (jest to kwota tzw. „brutto pracodawcy”).

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 września 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule Postdoc 1 w projekcie ERC Consolidator Grant KnowStudents.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane w języku angielskim, są przewidziane w terminie: 3 – 7 października 2022 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja. Dopuszcza się odbycie rozmów zdalnie, gdyby sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na przeprowadzenie ich w trybie stacjonarnym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 10 października 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Valentina Lepri (vlepri@ifispan.edu.pl) oraz prof. Danilo Facca (dfacca@ifispan.edu.pl).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey