Konkurs na stypendium naukowe w projekcie Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie
„Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem
ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022”


finansowanym w ramach konkursu „OPUS-24 LAP” Nr DEC-2022/47/I/HS6/03071
Kierowniczka projektu: dr hab. Anna Wylegała
Liczba stypendiów naukowych: 1
Początek stypendium: 2 stycznia 2024 r.
Stypendium naukowe w wysokości do 5 000 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacane przez okres 24 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 listopada 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: anna.wylegala@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Stypendysta w projekcie U-CORE”.

Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Anna Wylegała, anna.wylegala@ifispan.edu.pl

Treść ogłoszenia
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 4 grudnia 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey