Dyrektor IFiS PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: asystenta w projekcie pt. Survey Data Recycling: New Analytic Framework, Integrated Database, and Tools for Cross-national Social, Behavioral and Economic Research

Liczba wolnych etatów: 2

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze lub w części,

na czas określony – 12 miesięcy

Profil badacza wg wytycznych UE: R1

Specjalność: ilościowa socjologia porównawcza (badania międzykrajowe)

Konkurs dotyczy doktorantów

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey