Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Dynamika wyborcza w czasie erozji demokracji: partie, wyborcy i zmieniające się osie konfliktów

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie
Dynamika wyborcza w czasie erozji demokracji: partie, wyborcy i zmieniające się osie konfliktów

Kierowniczka projektu: dr Melisse Laebens
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA” Nr DEC- 2022/47/D/HS5/03185

Liczba wolnych etatów: 1
Możliwość rozpoczęcia pracy: od stycznia 2024 r.
Treść ogłoszenia
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 listopada 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: melis.laebens@ifispan.edu.pl ) z dopiskiem w tytule: „Post-doc Dynamika wyborcza”.
Dodatkowych informacji udziela: dr Melisse Laebens,
melis.laebens@ifispan.edu.pl
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami podmiotu, w którym realizowany jest projekt. Komisja oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/tki, jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 12–13 grudnia 2023 r. w siedzibie Instytutu (Warszawa, Nowy Świat 72) lub jako telekonferencja.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 18 grudnia 2023 r., a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie
https://ifispan.pl/category/oferty-pracy/konkursy/.


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey