Konkurs na stanowisko doktorant -stypendysta w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

Projekt kierowany przez dr hab. Annę Kiersztyn i dr hab. Zbigniewa Sawińskiego, prof. IFiS PAN

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „OPUS 16”

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 stycznia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: zbigniew.sawinski@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs – CNB-Young”.

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Anna Kiersztyn, chaber@is.uw.edu.pl.

Więcej informacji o projekcie: https://crossnationalbiographies.edu.pl oraz https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/431789-pl.pdf

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey