Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/ka-stypendysta/-ka w projekcie Między pomocą a zagrożeniem. Ukrywanie się w Warszawie po „aryjskiej stronie” 1940-1945 – faza II. Rozwój i kontynuacja kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Engelking

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey