Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie „Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza
konkurs na stanowisko post-doc w projekcie
„Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem
ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022”
Kierowniczka projektu: dr hab. Anna Wylegała
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-24 LAP” Nr DEC-2022/47/I/HS6/03071

Liczba wolnych etatów: 1
Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na pełen etat na czas określony, łącznie na 24 miesięcy (najpierw umowa na trzymiesięczny okres próbny, a następnie umowa na czas określony 21 miesięcy),
wynagrodzenie w wysokości: 11 000 zł (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę),
w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie może pobierać:

  • innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
  • wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Możliwość rozpoczęcia pracy: od 1 września 2024 r.

Treść ogłoszenia
Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 lutego 2024 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: anna.wylegala@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Post-doc U-CORE”. Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Anna Wylegała, anna.wylegala@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey