Wyniki konkursu na stanowisko pracownika naukowego – postdoc – w projekcie „Przemiany polskiego jedzenia w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu „OPUS 14” i realizowanym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey