Dyrektor IFiS PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora IFiS PAN w dyscyplinie: nauki socjologiczne, specjalność: metodologia badań surveyowych

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey