Konkurs na post-doktorskie stanowisko pracownika naukowego w projekcie: “Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time” (Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym). Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Poland) UMO 2016/23/B/HS6/03916

Dyrektor

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza KONKURS

na post-doktorskie stanowisko pracownika naukowego

w projekcie:

Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time

Projekt finansowany ze środkówNarodowego Centrum Nauki (Poland) UMO 2016/23/B/HS6/03916

Specjalność: ilościowa socjologia porównawcza (badania międzykrajowe)

Liczba wolnych etatów: 1

Umowa o pracę – pełny etat; na czas określony (5 miesięcy)

Przewidywany początek zatrudnienia: 1 lutego 2020 r.

Wymagane kwalifikacje:

  1. doktorat z akredytowanej instytucji w dziedzinie socjologii lub nauk pokrewnych w ciągu ostatnich 6 lat;
  2. doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych analiz statystycznych;
  3. biegła znajomość języka angielskiego;
  4. doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey