Program PASIFIC pierwszy konkurs otwarty

Od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 EUR netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 EUR (60000 EUR kosztów bezpośrednich plus 20% kosztów pośrednich).

Deadline pierwszego konkursu to 30 czerwca 2021.  
PASIFIC Postdoctoral Fellowships | Prof. Paweł Rowiński Polish Academy of Sciences: https://youtu.be/jBoUeL5-f1I  


Najważniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://pasific.pan.pl/call-1/

Źródło: PAN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey