Wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna w składzie: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (przewodnicząca), dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN, dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, prof. IFiS PAN, dr Michał Kotnarowski, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, zatrudnieniu dr Celiny Strzeleckiej na stonowisko post-doc.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey