Konkurs na stanowisko redaktora naczelnego “Studiów Socjologicznych”

Kolegium Wydawców, składające się z Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN (reprezentującego Dziekana Wydziału I PAN), Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dziekana Wydziału Socjologii UW, działając na mocy § 3 Porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego wydawania kwartalnika „Studia Socjologiczne” ogłasza otwarty konkurs na stanowisko redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych” na lata 2022–2025.

Treść ogłoszenie

Oferty prosimy przekazywać w w postaci pliku: Word lub PDF, (w załączniku) w terminie do 31 marca 2022 roku, na adres e-mail sekretariatu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: secretar@ifispan.edu.pl; w tytule proszę wpisać: konkurs na redaktora naczelnego Studia Socjologiczne

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey