Konkurs na stanowisko: specjalista/ specjalistka ds. opracowania danych socjologicznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza rekrutację

na stanowisko:  specjalista /specjalistka ds. opracowania danych socjologicznych

w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (dalej: DRODB)

(projekt DRODB jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Miejsce pracy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Liczba wolnych etatów: 4

Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy: umowa o pracę – pełen etat

Okres zatrudnienia: 3 miesiące jako okres próbny, a następnie umowa na czas określony do 31 lipca 2020 r., z możliwością przedłużenia do 31 lipca 2021 r.

Planowane zatrudnienie: I połowa stycznia 2020 r.

Zakres obowiązków:

 1. opracowywanie danych oraz dokumentacji ze wskazanych badań sondażowych, przewidzianych do archiwizacji w ramach projektu DRODB,
 2. prowadzenie kontroli logicznej spójności danych w powierzonych do opracowania zbiorach,
 3. sporządzanie informacji o zawartości zbiorów, w tym opisu metadanowego,
 4. umieszczanie materiałów i ich opisów w repozytorium danych społecznych,
 5. prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac za pomocą języka poleceń programu SPSS,
 6. ścisła i bezpośrednia współpraca z kierownikiem zespołu projektowego w IFiS PAN.

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowani będą kandydaci mający ukończone studia wyższe w zakresie socjologii;
 2. doświadczenie w pracy z danymi w zakresie ich opracowywania  i archiwizacji;
 3. znajomość programu SPSS na poziomie syntaxu w zakresie operacji na zmiennych oraz obliczania podstawowych statystyk deskryptywnych,
 4. znajomość podstawowych zasad rządzących logiką kwestionariusza oraz zbioru danych,
 5. znajomość podstawowych zasad i reguł archiwizacji danych społecznych opisanych
  w Podręczniku Archiwizacji Danych Społecznych (Cichomski, Jerzyński, Zieliński, 2014) http://www.ads.org.pl/pdf/podrecznikADS.pdf,
 6. znajomość oprogramowania biurowego typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
 7. dobra znajomość języka angielskiego,
 8. dokładność, samodzielność, umiejętność wyciągania wniosków.
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey