Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

w ramach projektu
CHANSE Call 2021 nr 2021/03/Y/HS5/00263 

Kierowniczka: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

Liczba wolnych etatów: 1
Możliwość rozpoczęcia pracy: 28.10.2022 r.
Warunki zatrudnienia:

  • umowa o pracę na pełen etat na czas określony przez max. 36 miesięcy[1] wynagrodzenie w wysokości: 10 000 zł (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę)[2],
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl  (kopia: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl)z dopiskiem w tytule: „Post-doc AUTO-WELF.

Dodatkowych informacji udziela: dr Karolina Sztandar-Sztanderska: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl

Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 17-21 października 2022 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 26 października 2021 r.


[1] Przewidujemy zawarcie umowy na czas próbny, a następnie umowy na czas określony, która kończy się wraz z końcem projektu.

[2] W przybliżeniu będzie to około 8260 zł brutto, ale dokładna kwota zależy m.in. od stażu pracy.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey