Konkurs-doktorant stypendysta w projekcie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta  w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” kierowanym przez prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „OPUS 15”

 Przewidywany początek projektu: 1 marca 2019 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 2500 zł/miesiąc (zwolnione od podatku) na okres 36 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Opis zadań:

  1. Przygotowanie danych do badań (stworzenie bazy danych zastanych: głównie artykuły prasowe i dokumenty administracji rządowej i podatkowej);
  2. Przeprowadzenie jakościowych analiz treści (materiałów medialnych, dokumentów urzędowych i transkrypcji wywiadów jakościowych) w programie MAXQDA;
  3. Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  4. Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego i spotkaniach rady naukowej projektu;
  5. Organizacyjne wsparcie pracy zespołu.

Szczegóły: ogł_konk_ dokt_styp_projekt

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey