Konkurs na stanowisko pracownika naukowego adiunkta w dziedzinie filozofii

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko:

pracownika naukowego – adiunkta

w dyscyplinie filozofii, w Zakładzie Filozofii Nauki i Teorii Poznania

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze

Przewidywany początek zatrudnienia: między 1 a 15 października 2019 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Opis zadań:

  1. prace badawcze w dziedzinie filozoficznych badań nad naukami empirycznymi, technicznymi i informatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk informatycznych;
  2. badania, w tym analizy porównawcze, nauk deskrypcyjno-eksplanacyjnych oraz nauk praktycznych;
  3. prace nad zunifikowaną koncepcją nauk empirycznych, technicznych i informatycznych;
  4. przygotowanie artykułów relacjonujących cząstkowe wyniki badań, także w języku angielskim, do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;
  5. przygotowanie monotematycznego bloku tekstów naukowych lub monografii jednoautorskiej ujmującej całościowo przeprowadzane badania;
  6. nawiązanie współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi specjalizującymi się w dziedzinie filozofii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk technicznych oraz informatycznych;
  7. wykonywanie prac redakcyjnych w 2 czasopismach naukowych, w tym online;
  8. przeorganizowywanie  i redagowanie 2 stron internetowych czasopism naukowych w języku polskim i angielskim;
  9. prace nad wnioskiem o uzyskanie grantu krajowego lub międzynarodowego.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey