Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne, w Zespole Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne, w Zespole Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze

Wynagrodzenie zasadnicze: 4 680, 00 zł brutto

Przewidywany początek zatrudnienia: 30 czerwca 2022 r.

Treść Ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: 24 czerwca 2022 r. (osobiście lub via Zoom)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 28 czerwca 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey