Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko koordynatora/ki International Coordination Office (ICO) w GSSR

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko koordynatora/ki International Coordination Office (ICO) w GSSR

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące, a następnie umowa na czas określony. Okres zatrudnienia 20.05.2022 – 31.12.2024.

Przewidywany początek zatrudnienia: 20 maja 2022

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 17.00 w formie elektronicznej na adres: kadry@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule: Koordynator/ka International Cooperation Office

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja konkursowa na podstawie złożonych dokumentów dokona wstępnej oceny kandydatek/ów. Najwyżej ocenieni kandydaci/tki zostaną poinformowani do 4 maja 2022 r. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącej drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w języku angielskim za pośrednictwem programu zoom w dniach 6-9.05 .2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey