Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

doktorant-stypendysta

w projekcie

„Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”

kierowanym przez dr hab. Annę Kiersztyn i dr. hab. Zbigniewa Sawińskiego
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,

w ramach konkursu „OPUS 16”

Przewidywany początek zatrudnienia: I kwartał 2020 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 4500 zł/miesiąc (zwolnione od podatku) na okres 30 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Celem projektu jest ilościowa analiza prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie harmonizacja  danych biograficznych dla osób w wieku do 35 lat z czterech krajów, pochodzących z wieloletnich reprezentatywnych badań panelowych: Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego (SOEP), Badania Panelowego Gospodarstw Domowych z Wielkiej Brytanii – Understanding Society (UKHLS), oraz Badania Młodych Dorosłych w ramach NLSY79 z USA. W wyniku harmonizacji powstanie nowy zbiór danych panelowych o nazwie Cross National Biographies – Young, obejmujący pełne historie zatrudnienia respondentów począwszy od ich pierwszej pracy, a także historie edukacyjne, zmiany w składzie gospodarstw domowych, sytuacji materialnej i stanu zdrowia oraz samopoczucia psychicznego. Analizy tych danych przyniosą nową, istotną dla rozwoju nauki i polityk publicznych wiedzę na temat sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie charakterystyk jednostek i kontekstu instytucjonalnego określa szanse stabilizacji zawodowej lub łagodzi negatywne skutki niestabilności na wczesnym etapie życia.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey