Konkurs na 2 stanowiska stypendysty/tki w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza
konkurs na 2 stanowiska stypendysty/tki w projekcie Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie


w ramach projektu
CHANSE Call 2021 nr 2021/03/Y/HS5/00263 

Kierowniczka projektu: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

Liczba stypendiów: 2

Możliwość rozpoczęcia stypendium: 28.10.2022

Stypendium naukowe w wysokości  do 4 000 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacane przez 36 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego/ej kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 9 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Stypendyst(k)a AUTO-WELF.

Dodatkowych informacji udziela: dr Karolina Sztandar-Sztanderska: karolina.sztanderska@ifispan.edu.pl

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 17-21 października 2022 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 21 października 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey