Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta w dziedzinie badań nad Zagładą

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: od 1 lutego 2020 r.,  umowa o pracę – pełny etat

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Osoba na stanowisku adiunkta będzie odpowiedzialna za:

 • realizację badań z zakresu socjologii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Żydów;
 • analizę literatury naukowej, badania archiwalne, analizę materiału badawczego;
 • pisanie recenzowanych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim;
 • prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień doktora w dziedzinie socjologii;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy; preferowane będą Autorki/ Autorzy monografii i artykułów w czasopismach punktowanych z zakresu socjologii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Żydów, w tym badań dotyczących getta warszawskiego;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej, udziale w konferencjach międzynarodowych oraz grantach zespołowych;
 • doświadczenie w badaniach archiwalnych oraz przetwarzania i archiwizacji danych;
 • doświadczenie dydaktyczne.

Kryteria wyboru kandydatów:

Publikacje – (30% p.)

Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych – (20% p.)

Doświadczenie w pracy naukowej – (20% p.)

Rezultat rozmowy kwalifikacyjnej – (30% p.)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • kopia dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora;
 • list motywacyjny (500-700 słów), w tym: informację o problematyce badawczej, jaką kandydat/ka zamierza zajmować się w związku z pracą w IFiS PAN.

Szczegóły wymagań i obowiązków tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey