Konkurs na stanowisko: post-doc w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie

Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

w ramach konkursu „SONATA BIS-10” Nr UMO-2020/38/E/HS6/00302

Kierownik: dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 września 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (w kopi do artur.pokropek@gmail.com)z dopiskiem w tytule: „Postdoc w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

Treść ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey