Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Projekt („OPUS-21”, DEC-2021/41/B/HS6/04416) kierowany przez dr Danutę Życzyńską-Ciołek

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna w składzie: dr Danuta Życzyńska-Ciołek (przewodnicząca), dr Justyna Straczuk i dr Marcin Serafin oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium.

Osoby, które uzyskały najwięcej punktów w rankingu, to mgr Justyna Weber i mgr Piotr Drygas.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że osobom tym zostanie przyznane stypendium naukowe.

W imieniu komisji rekrutacyjnej,

Danuta Życzyńska-Ciołek

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey