Konkurs na stanowisko post doc w projekcie: Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków

Dyrektor Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko: postdoc

w projekcie: Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków

Kierownik projektu: prof. Henryk Domański

Umowa nr: UMO-2017/25/B/HS6/01929 w ramach konkursu „OPUS 13”

Liczba wolnych etatów:1

Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 20 miesięcy

Przewidywany początek zatrudnienia: 1 kwietna 2020r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za:

 • analizę danych statystycznych, testowanie hipotez badawczych,
 • przygotowanie szczegółowej koncepcji badania jakościowego, w tym narzędzi i procedur badawczych,
 • realizację i koordynację badania jakościowego,
 • analizę danych jakościowych,
 • prezentowanie wyników projektu w publikacjach naukowych oraz podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Zatrudnienie na okres 20 miesięcy na stanowisku postdoca.

Wymagania:

 • przygotowanie naukowe i badawcze z obszaru socjologii,
 • stopień naukowy doktora w zakresie socjologii,
 • znajomość podstawowych metod analiz statystycznych oraz oprogramowania statystycznego (R lub SPSS),
 • znajomość jakościowych metod badawczych w socjologii połączona z praktyczną umiejętnością realizacji tego typu badań,
 • doświadczenie w prowadzeniu jakościowych analiz danych,
 • znajomość oprogramowania do analiz jakościowych (MaxQDA lub ATLAS.ti),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie lub zainteresowanie tematem stratyfikacji społecznej, stylów życia i socjologią muzyki;
 • przynajmniej jedna publikacja w obszarze socjologii muzyki w recenzowanym czasopiśmie akademickim.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey