Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło program pomocy dla Ukrainy.

Wnioski składać można od 28 marca. Budżet projektu wynosi 6 mln zł.

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

 • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
 • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł (obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot). Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł.

We wniosku należny zawrzeć:

 • CV naukowca (w języku polskim lub angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • plan działań mających na celu integrację naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); szczegółowe uzasadnienie zaplanowania dodatkowych środków na badania w wysokości do 20 000 PLN (o ile dotyczy).

Kosztorys we wniosku składa się z dwóch części:

 1. środków na wynagrodzenie naukowca w wysokości 100 tys. zł;
 2. środków na badania (nieprzekraczających łącznie 30 tys. zł):
  • w wysokości do 10 tys. zł (uzasadnienie nie jest wymagane)
  • dodatkowych środków w maksymalnej wysokości 20 tys. zł (uzasadnienie wymagane).

Łączna kwota wnioskowanych środków nie może przekroczyć 130 tys. zł.

Więcej szczegółów o programie na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey