Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Antoniny Siemionowej

Rada Naukowa i Dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 154 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Antoniny Siemionowej pt. All Alike or Distinctively Different? Russians, Ukrainians and Belarusians in the Eyes of Poles and Slovaks

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey