Milieux de mémoire w późnej nowoczesności: wspólnoty lokalne, religia i polityka historyczna – 25.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny, które odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r., o godz. 15.00, w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.
Dr Zuzanna Bogumił (APS)
Dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (IS UW)
wygłoszą referat pt. Milieux de mémoire w późnej nowoczesności: wspólnoty lokalne, religia i polityka historyczna

Abstrakt: W naszym wystąpieniu przedstawimy główne tezy książki poświęconej upamiętnianiu traumatycznych doświadczeń drugiej wojny światowej przez społeczności lokalne. Do analizy wybrałyśmy cztery wspólnoty, które w różnych momentach stały się przedmiotem zainteresowania państwa lub Kościoła. Pokazujemy, jak zareagowały one na pojawienie się zewnętrznego aktora pamięci, który na ich terenie przystąpił do stworzenia upamiętnienia opartego na lokalnej historii, ale odnoszącego się do historii ogólnopolskiej. Moment konfrontacji wydał nam się ważny, gdyż zmusza on wspólnotę lokalną do działania i zestawienia własnego, wypracowanego przez lata sposobu odnoszenia się do przeszłości, z nowoczesną, ogólnonarodową wizją.

Przykłady Kałkowa-Godowa, Michniowa, Jedwabnego i Markowej pokazują, że choć te lokalne wspólnoty mają dostęp do wielu różnorodnych ram pamięci właściwych późnej nowoczesności, to jednak przede wszystkim funkcjonują w specyficznym, lokalnie ukształtowanym środowisku pamięci (milieux de memoire). Ich pamięć jest oparta na religijnej koncepcji porządku społecznego, w którą można stale wpisywać kolejne wydarzenia i w ten sposób włączać je w ciąg pamięci określający tożsamość wspólnoty i spójny z jej wyobrażeniami świata i reguł w nim panujących. Jednocześnie w wystąpieniu wyjaśnimy przyczyny, dla których państwo czy Kościół zaczyna nagle interesować się historiami lokalnymi, odkrywa je i czyni z nich ważny element swojej polityki historycznej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey