Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej

Kierownik projektu: Dr Anna Wylegała
Data rozpoczęcia: 03.09.2014
Data zakończenia: 02.09.2019

Centralną koncepcją projektu jest “pustka społeczna”, zjawisko, które charakterystyczne było dla Europy Środkowej i Wschodniej podczas i bezpośrednio po drugiej wojnie światowej jako skutek masowych czystek etnicznych, socjalistycznych i sowieckich przekształceń gospodarki, przesiedleń i migracji. Skupiając się zarówno na wymiarze materialnym powojennej zmiany społecznej (np. przejmowaniu własności), jak i na subiektywnej sferze społecznych praktyk i relacji, projekt ma na celu zbadanie procesów uzupełniania/zastępowania nowymi brakujących elementów życia społecznego w społecznościach lokalnych Polski i Ukrainy. Interesować nas będzie to, w jaki sposób zapełniana była pustka po usuniętych przez wojnę i procesy powojennych zmian grupach społecznych (np. wywłaszczeni lub deportowani właściciele ziemscy, ziemiaństwo, zamożni chłopi), grupach etnicznych (zamordowani lub deportowani Żydzi, Polacy, Ukraińcy), oraz zawodowych (np. szewcy, aptekarze, lekarze, lub szerzej – rzemieślnicy, inteligencja). Analiza dotyczyć będzie zmian w strukturze własności, dysfunkcyjności ekonomicznej, zmian w praktykach społecznych i kulturowych, oraz zmian w relacjach i normach społecznych na poziomie psychologicznym. Bazę źródłową projektu stanowić będą przede wszystkim dokumenty osobiste i dokumenty życia społecznego (w tym wywiady i relacje biograficzne), a także źródła administracyjne. Projekt zakłada przeprowadzenie pogłębionych studiów przypadku w społecznościach lokalnych i umieszczenie ich w szerokim kontekście regionalnym. Realizowany będzie w ścisłej współpracy z partnerami ukraińskimi oraz we współpracy interdyscyplinarnej historyków, socjologów i antropologów.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey